Pentru a le oferi partenerilor noştri un plus de siguranţă, dar şi din dorinţa de a demonstra profesionalismul de care dă dovadă, CBH-SG-Facility işi asumă răspunderea pentru daunele apărute din cauza unei eventuale calităţi necorespunzatoare a detaliilor selectate de către angajaţi, care au fost evaluate ca fiind corecte de către ei. În acest sens, CBH-SG Facility deţine o poliţă de asigurare în valoare de 100.000 euro/eveniment şi suportă toate costurile şi cheltuielile legate de reclamaţii, oprirea liniei de producţie şi alte impuneri specifice.